Ett varumärke för framtidens entreprenörer kommer snart