Dags att bygga ett oemotståndligt varumärke

Dina kunder behöver det du säljer men det är ditt varumärke som får dem att köpa från dig. Gör av ditt varumärke något unikt som skapar lojalitet och som ger mening och riktning till ditt företag.

Dagens marknad är full av etablerade och nya företag som konkurrerar för din kunds uppmärksamhet. Därför är den största utmaningen att särskilja dig från konkurrenter och behålla dina kunders lojalitet samtidigt som du behåller företagets identitet och skapar lönsamhet.

 

Svaret på dessa utmaningar är varumärket. 

Det är bevisat att företag med ett starkt varumärke har fler lojala kunder och är mycket mer lönsamma än de som har ett svagt varumärke.

Frågan du ska ställa dig är, i vilken grupp vill du vara?

Med ett starkt varumärke skapar du förtroende för ditt varumärke, attraherar fler och bättre kunder samt bestämmer en långsiktig plan för framtiden. Detta resulterar i ett väl positionerat varumärke som är drivfaktorn för lönsamhet.

 

Tänkte du att det är din affärsidé eller marknadsföring som är lönsamhetsfaktorn? Tänk om, det är varumärket

woman in blue tank top standing beside white wall

Strategi är nyckeln till ett starkt varumärke

Ett starkt varumärke är ingen slump. För att ett varumärke ska lyckas krävs en strategi som förenar företagets affärsmål, företagets identitet och kunden, en strategi som också är navet för all intern och extern kommunikation vare sig den är verbal eller visuell.

Och det är det vi gör på BIGBLAST, vi hjälper dig att sätta ihop alla bitar som behövs för en lyckad strategi.

Resultatet av strategiarbetet sammanställs i en varumärkesplattform. Varumärketsplattformen ska vägleda alla beslut som fattas i alla led för att behålla varumärkets DNA, identitet och affärsmål.

Vår metod passar antingen en ny entreprenör som ska bygga ett varumärke från grunden eller ett etablerat företag som vill förbättra sitt befintliga varumärke eller göra om från början.

Vi hjälper dig att

 • Upptäcka varumärkets DNA
 • Sätta upp engagerande mål för framtiden
 • Definiera din idealkund
 • Hitta din unika plats på marknaden
 • Bestämma varumärkets unika personlighet
 • Hitta framgångsfaktorerna för varumärket
 • Bestämma var och hur din kund och varumärket ska mötas

så här kan vi hjälpa dig

workshops

Tillsammans med dig arbetar vi igenom de olika delarna som behövs i varumärketsstrategin. Formattet för mötena är workshopsformat där du är delaktig hela vägen. Vår utgångspunkt är att du har alla svar, det vi gör är att ställa de rätta frågorna.

kurser

För dig som vill göra saker själv. Vi har tagit fram kurser där du får lära dig alla moment som behövs i en varumärkesstrategi. I kurserna hittar du alla övningar som ska hjälpa dig att ta fram din egna varumärkesstrategi.

Coaching

Marknaden och kundens behov förändras hela tiden och därför behöver ditt varumärke bemöta förändringar utan att förlora sin själ. Därför erbjuder vi varumärkescoachning när du behöver se över en eller flera delar av varumärket.

Design

Vi ger form och ord till ditt varumärke så att den väcks till liv och får den effect du önskar. Du kan få hjälp med:

 

 • Varumärkesdesign
 • Webbdesign
 • Fotografering
 • Texter
person writing on white paper

Redo för utmaningar?

Att jobba med varumärkesstrategi brukar vara en utmaning, men varför?

Ett varumärke behöver vara unikt och ha personlighet för att verkligen synas och nå fram, detta kräver utanför-boxen tänkande och att man släpper sin trygga zon vilket i sig kan vara svår.

Vi på BIGBLAST utmanar, lägger saker upp och ner, och tittar ur olika synvinklar, det är så man kommer fram till något unikt.

Om du gillar utmaningar och vill bygga något riktigt bra, då är vi en bra match.

 

Boka din varumärkesresa redan nu